Wegwijs in de zorg

Op deze pagina vind je links naar diverse organisaties binnen de zorg. Wij hebben ze per categorie voor je op een rij gezet en kort beschreven wat deze organisaties voor je kunnen betekenen. Daarnaast leggen we een aantal belangrijke begrippen kort uit. Mocht je toch nog vragen hebben, dan kun je ons altijd even bellen. Wij helpen je graag verder.

Waar moet ik zijn met mijn zorgvraag?
 • Ik heb een verstandelijke beperking en zoek een veilige woonplek

  Wanneer u door uw verstandelijke beperking niet in staat bent zelfstandig te wonen kunt u terecht bij het CIZ voor een indicatie. U krijgt dan een indicatie voor een Zorg Zwaarte Pakket (ZZP). Het zorg kantoor voert vervolgens uit, oftewel betalen u uw PGB of betalen uw zorgverlener direct (Zorg in Natura).

  Ik heb een kind met een handicap/stoornis en wil hem/haar extra ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling

  U wil uw kind stimuleren in de sociale ontwikkeling door hem/haar in een beschermede omgeving met andere kinderen leuke dingen te laten ondernemen. U kunt hiervoor terecht bij uw gemeente. De buurtcoach kijkt samen met u naar wat u zelf kunt doen en zij beslissen vervolgens hoeveel hulp u nodig heeft. Wij hebben met enkele gemeente zorgcontracten. Als wij met uw gemeente geen zorgcontract hebben, kunt u altijd bij uw gemeente kiezen voor een PGB en op die manier toch uw zorg bij ons afnemen.

  Het onderstaande plaatje geeft de zorgaanvraag bij uw gemeente schematisch weer 

  een aanvraag in de nieuwe wmo infographic p10 2

  bron: Ministerie van Volksgezondheid Welijn en Sport

   

  naar website Gemeente Doetinchem

  naar website Gemeente Oude Ijsselstreek

  Ik zoek iemand die mij helpt mijn dagelijks leven te structureren

  Je leeft zoveel mogelijk zelfstandig, maar loopt soms vast in dagelijkse zaken. Met een beetje hulp kun je heel veel zelf doen.

  In dat geval moet je naar je gemeente. Een buurtcoach kijkt samen met jou naar wat je zelf kunt doen en zij beslissen vervolgens hoeveel hulp je nodig hebt. Wij hebben met enkele gemeente zorgcontracten. Als wij met jouw gemeente geen zorgcontract hebben, kunt je altijd bij je gemeente kiezen voor een PGB en op die manier toch je zorg bij ons afnemen.

  Het bovenstaande plaatje geeft de zorgaanvraag bij je gemeente schematisch weer

  naar website Gemeente Doetinchem

  naar website Gemeente Oude Ijsselstreek

WMO, WLZ, en nog meer termen nader verklaard..
 • WMO

  WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dit ligt bij de gemeenten. In 2015 heeft er een grote verschuiving van taken plaatsgevonden van de Rijksoverheid naar de gemeenten. Veel taken die eerst werden uitgevoerd door de Rijksoverheid zijn naar de gemeenten verschoven.

  De WMO is daardoor omvangrijker geworden. Een van de belangrijkste verschuivingen is dat de gemeente nu verantwoordelijk zijn voor ondersteuning en begeleiding. Eerder viel dit onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).

  Wlz

  Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Dit is wat is overgebeleven van de vroegere AWBZ, nadat een deel van de AWBZ is verschoven naar gemeenten (WMO en Jeugdhulp) en een deel (bijvoorbeeld verpleging) naar de Zorgverzekeraar met de Zorgverzekeringswet (Zvw).
  Wat over is gebleven is de Wlz. Hieronder valt iedereen die 24 uur zorg in een instelling of thuis nodig heeft, kortom de zorg voor de meest kwetsbare in onze samenleving: ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurige GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg) met behandeling.

  Jeugdhulp

  Net zoals de WMO ligt ook hiervoor de verantwoordelijkheid vanaf 2015 bij de gemeenten. Kinderen die hulp of ondersteuning nodig hebben kunnen hiervoor terecht bij hun gemeente. Overigens blijven kinderen die op grond van ernstige beperkingen hun verdere leven 24-uurs zorg of permanent toezicht nodig hebben aanspraak houden op de Wet Langdurige Zorg (Wlz)

  PGB

  PGB staat voor Persoons Gebonden Budget.
  Eigenlijk is het PGB niets meer dan een manier om uw zorgverlener(s) te betalen. In tegenstelling tot Zorg in Natura betaalt u zelf met dit PGB uw rekeningen van uw zorgverlener. Dit maakt uw zorginkoop flexibeler en beter aan te passen aan uw specifieke situatie.
  U kunt zelf kiezen voor een PGB of voor Zorg in Natura. Het maakt niet uit of je zorg wordt vergoed vanuit de WMO, de Jeugdwet of de Wlz. Je kunt in al deze gevallen zelf kiezen voor een PGB. Wil je zorg afnemen bij ons, dan dien je te kiezen voor een PGB tenzij wij een zorgcontract met je gemeente hebben afgesloten en je zorg wordt vergoed vanuit de WMO.

  ZIN

  oftewel Zorg In Natura is naast PGB een manier om uw zorg te betalen. In het geval van ZIN betaalt je zorgverzekeraar (verpleging) of de gemeente (WMO of Jeugdwet) of het zorgkantoor (Wlz) je zorgverlener direct. Je ziet dus geen rekening van je zorgverlener. Deze declareert direct bij de verzekeraar, gemeente of zorgkantoor. Je zorgverlener moet wel een contract hebben afgesloten met de verzekeraar, gemeente of zorg kantoor. In de praktijk zijn dit voornamelijk de grote instellingen die contracten afsluiten met de zorg kantoren, verzekeraars en gemeenten.

  SVB

  SVB is de afkorting voor Sociale Verzekerings Bank.

  Sinds 1 januari 2015 beheren zij je PGB. Voor 2015 werd het PGB op je eigen bankrekening gestort. Sinds 2015 is dit niet meer het geval. Je PGB wordt gestort op de rekening van de SVB. In plaats van zelf via de bank je zorgverlener te betalen, geef je nu het SVB opdracht de rekening te betalen. Dit noemen ze 'trekkingsrecht'. Via de website van het SVB heb je inzicht in het PGB dat je nog hebt, wat er is betaalt, etc.

links naar belangrijke organisaties
 • Per Saldo

  Per Saldo is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Op de website van Per Saldo vind je alle informatie die je nodig hebt over het PGB. Als lid heb je toegang tot diverse extra services.
  naar website Per Saldo

  Zorg Kantoor

  De uitvoering van de Wlz is vanaf 2015 in handen van de zorgkantoren, zij voerden eerder de AWBZ uit. Zorgkantoren zijn zelfstandig werkende kantoren die zorgvraag en zorgaanbod in een specifieke regio zo goed mogelijk op elkaar proberen af te stemmen.
  naar website Menzis zorg kantoor

  CIZ

  Heb je blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt je wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ onderzoekt of je daarvoor in aanmerking komt. Zij stellen dus jouw zorgindicatie vast.
  naar website CIZ

  SVB

  Het SVB beheert jouw PGB. Het budget staat op de rekening van het SVB, maar je houdt zelf de regie. Dit heet trekkingsrecht.

  naar website SVB

Contact